ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON

Vosselarestraat 7
9850 Deinze (Landegem)
T 09 328 58 54
info@ems-advies.be

Tijdens de zomervakantie...

Van 1 juli tot 6 augustus is het EMS team gespreid in verlof. De eerste twee weken van juli is het kantoor dan ook gesloten, tijdens die periode kan Yannick wel nog gecontacteerd worden. Het EMS team wenst u fijne zomermaanden en een deugddoend verlof toe.

Bouwen en verbouwen

 • Verslaggeving EPB
 • Ventilatie verslaggeving
 • Luchtdichtheidsmetingen (blowerdoor)
 • Specialisatie Laag Energie Gebouwen en Passiefcertificatie
 • Veiligheidscoördinatie
 • Technische keuringen
 • Technisch verslag (grondverzet)
 • Plaatsbeschrijvingen

Wie bouwt of verbouwt krijgt te maken met heel wat reglementeringen. Om alles vlot te alten verlopen, kan EMS u op meerdere disciplines bijstaan. Eén contactpersoon voor meerdere taken, hiermee wille we het u eenvoudiger maken.
Uiteraard heeft u de keuze om slechts één of meerdere deeltaken te verkiezen. Wat u ook kiest, EMS wil u perfect begeleiden.

Verkoop & Verhuur

 • Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Attesten technische keuringen
 • Plaatsbeschrijvingen

Bij de verkoop van een woning of vastgoed, dient u verschillende documenten te bezitten. EMS is hierbij uw uitgesproken partner. Snel en vertrouwelijk.

Energie & Milieu

 • Energieadvies
  • Van fiscaal aftrekbare audits tot snelle engergiescans
  • Van bedrijfsmatige en thematische doorlichting tot evaluatie energiefacturen
  • Verwarmingsaudits van bestaande cv-ketels
  • Warmteverliesberekeningen
  • CO2-neutraal maken van gebouwen
 • Milieuadvies
  • Bijstand met betrekking tot bodemproblematiek (bodemonderzoek, saneringen, technisch verslag)
  • Aanvraag van verlenging en vernieuwing van milieuvergunningen
  • Begeleiden met betrekking tot MER studies

logo

EMS is een dynamisch studiebureau, gegroeid vanuit de energieproblematiek.
In dit segment werd een uiterst sterke kennis opgebouwd. Vanuit deze basis worden, in samenwerking met gedreven partners, nieuwe geralateerde diensten aangeboden.

Onze diensten verzorgen we zowel voor particulieren, KMO’s, overheden, schoolgemeenschappen en rust- en verzorgingstehuizen.

EMS heeft een gespecialiseerde kennis opgebouwd en staat in goed contact met de overheid. Voor ieder dossier wordt zo op zoek gegaan naar de beste oplossingen binnen het wettelijk kader. Onnodige werken en/of administratieve overheidsboetes kunnen zo vermeden worden.

Doel

EMS heeft als doel om steeds klantgericht te werken. Als opdrachtgever staat u immers centraal. Om uw belangen te behartigen vertrekken we vanuit een kwalitiatieve sterke dienstverlening met oog voor een vlotte en goede communicatie. Met deze kernpunten willen we u zo goed mogelijk bijstaan. We garanderen u een persoonlijke aanpak van uw dossier, waarbij alles zo duidelijk mogelijk wordt uitgevoerd en verrassingen achterwege blijven.

Missie

EMS wil een voortrekkersrol vervullen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo wordt telkens opnieuw nagegaan wat de impact is op ecologische en sociaaleconomische aspecten van onze bedrijfsprocessen. Door middel van continue evaluaties, worden deze bedrijfsprocessen, van begin tot einde, telkens opnieuw onderworpen aan de recentste criteria, regel- en wetgeving. Wij zoeken telkens opnieuw hoe we, ook intern, onze diensten, gebruiksgoederen en verbruiken kunnen aanpassen aan de nieuwste milieu- en energienormen, steeds met het oog op een lagere impact op het ecologisch systeem.