ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON

Vosselarestraat 7
9850 Deinze (Landegem)
T 09 328 58 54
info@ems-advies.be

Tijdens de zomervakantie...

Van 1 juli tot 6 augustus is het EMS team gespreid in verlof. De eerste twee weken van juli is het kantoor dan ook gesloten, tijdens die periode kan Yannick wel nog gecontacteerd worden. Het EMS team wenst u fijne zomermaanden en een deugddoend verlof toe.

Energie & Milieu

  • Energieadvies
  • Milieuadvies

Voor de bebouwde omgeving en de bijhorende bestaande gebouwen, kan EMS bijstand leveren op verschillende domeinen.

Energieadvies

  • Warmteverliesberekeningen
  • CO2-neutraal maken van gebouwen
  • Van energieaudits tot snelle engergiescans
  • Van bedrijfsmatige en thematische doorlichting tot evaluatie energiefacturen
  • Verwarmingsaudits van bestaande cv-ketels

Energieadvies kan worden aangeboden voor meerdere doeleinden. Afhankelijk van dit doel en het gewenste resultaat, kunnen onderstaande uitvoeringen worden voorgesteld:

Energieaudits voor particuliere woningen. Deze audits kunnen variëren van snelle energiescans tot diepgaande audits. De audit kan zich richten op het totaalbeeld van een woning, of zich specifiek richten naar bv. het elektriciteits‐ of verwarmingsverbruik, de kosten van de energiefacturen, … .

Voor bedrijven worden naast de doorlichting van de energiefacturen, ook thematische audits aangeboden. De thematische audit gebeurt dan meestal na een eerste algemene audit vanwege de Vlaamse Overheid. Uiteraard kunnen ook wij instaan voor een eerste algemene doorlichting en opsomming van de grootste aandachtspunten.

Specifieke audits kunnen studies omvatten om nieuwe en bestaande gebouwen en gebouwsites om te vormen tot CO2‐neutrale punten. Dit gebeurt dan uiteraard in overleg met en volgens de wensen van de opdrachtgever. Verdere mogelijkheden naar audits stellen zich bijvoorbeeld op vlak van het opstellen en opvolgen van een energieboekhouding, verwarmingsaudits van bestaande ketels en warmteverlies‐ en koellastberekeningen.

Milieuadvies

  • Bijstand met betrekking tot bodemproblematiek (bodemonderzoek, saneringen, technisch verslag)
  • Aanvraag van verlenging en vernieuwing van milieuvergunningen
  • Begeleiden met betrekking tot MER studies

EMS kan inzake milieuadvies op meerder manieren bijstand verlenen.

Bij de opmaak van een verlenging of vernieuwing van een milieuvergunning, kan EMS u hierin bijstaan. Dit kan ofwel eenvoudig via raadgeving, ofwel door het volledige dossier op te maken. Een correct opgestelde milieuvergunning, of een tijdig aangevraagde verlenging van de vergunning, zijn van essentieel belang voor de goede functionering van uw bedrijf. Indien blijkt dat er nood is een het opstellen van algemene milieuaudits of specifieke MER‐studies, kan EMS u hierin begeleiden. Beide taken voeren we niet onder eigen naam uit, maar als klant kunnen we u hierin bijstaan in de zoektocht, contacten en bespreking met de deskundige per discipline.

Indien uw bedrijf verplichtingen heeft met betrekking tot bodemonderzoeken, kan EMS u hierin bijstaan. Ook indien u niet plichtig bent, maar preventief een controle wenst uit te voeren, kunt u bij ons terecht. Tot slot kunnen we bijstand verlenen indien verdere bodemonderzoeken of zelfs saneringen vereist zijn. Deze bodemonderzoeken en saneringen voeren we niet zelf uit, maar met meerdere jaren ervaring inzake de bodemproblematiek kunnen we u hierin grondig en correct begeleiden.